Vrienden

Wordt “Vriend van de Molen Nooitgedacht”

Maak hiervoor minimaal €15,00 per jaar over naar Stichting Molenbehoud West Zeeuwsch-Vlaanderen. U kunt dan het gehele jaar de molen gratis bezoeken, krijgt twee maal per jaar een verslag van de activiteiten rond Molen Nooitgedacht. Ook houden wij in september een dag voor de vrienden van de molen. Met uw gift draagt u bij aan het onderhoud van de molen, waarmee het cultureel erfgoed in goede staat gehouden kan worden.

Wilt u “Vriend van de Molen Nooitgedacht” worden?

Stuur dan een bericht naar de secretaris dhr. J.P. (Jaap) Vasseur e-mail: secretariaat@molencadzand.nl met uw gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats en e-mail adres) en met het verzoek vriend te willen worden van de molen Nooitgedacht

Maak uw bedrag over op rekeningnummer ABN-AMRO NL28 ABNA 0543 6520 76 of Rabobank NL24 RABO 0177 8034 36 ten name van Stichting Molenbehoud West Zeeuwsch -Vlaanderen

Wij zijn een ANBI geregistreerde instelling ons RSIN nr.: 813544798; u kunt uw gift vermelden op uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.