Vrienden

 

Wordt “Vriend van de Molen Nooitgedacht”

Maak minimaal €15,00 per jaar over naar Stichting Molenbehoud West Zeeuwsch-Vlaanderen 

U kunt dan het gehele jaar de molen gratis bezoeken, krijgt twee maal per een verslag van de activiteiten rond Molen Nooitgedacht.

Ook houden wij in september een dag voor de vrienden van de molen.

Wilt u “Vriend van de Molen Nooitgedacht” worden?

Stuur dan een bericht naar jugl@planet.nl met ik word Vriend van Molen Nooigedacht

      Naam: ……………………………………….Straat: ……………………………………………  

      Postcode: …………..                 Woonplaats: ……………………………………..

      E-mail: ………………………………………………………………………………….

    Maak uw bedrag over op ABN-Amro NL28 ABNA 0543 6520 76 of Rabobank NL24 RABO 0177 8034 36

    t.n.v St.Molenbehoud West Z-Vlaanderen

   Wij zijn een ANBI geregistreerde instelling ons RSIN nr.: 813544798

   u kunt uw gift vermelden op uw jaarlijkse belastingsaangifte