Bestuur van de stichting en molenaars

Informatie en contact

Het bestuur van de Stichting Molenbehoud West Zeeuwsch Vlaanderen

Voorzitter

J.M.C. (Jeroen) Mertens

Mariastraat 43; 4506 AD Cadzand; telefoon: 0117-391578; e-mail: notaire.jerome@gmail.com

Secretaris 

J.P. (Jaap) Vasseur; molenaar i.o.

Badhuisweg 30; 4506 BB Cadzand; telefoon: 06-10844848; e-mail: secretariaat@molencadzand.nl

Penningmeester

G.L.J. (Gerard) van Noort

Handboogstraat 56; 4515 CW IJzendijke; telefoon: 0117-301968; e-mail: g.van.noort@kpnplanet.nl

Bestuurslid / coördinator Streekproductenmarkten

L. (Leo) Dekker

Loodijk 1; 4505 PD Zuidzande; telefoon: 0117-455692; e-mail: dekker@agroweb.nl

Secretariaat (postadres)

Stichting Molenbehoud West Zeeuws-Vlaanderen; Badhuisweg 30, 4506 BB, Cadzand; e-mail: secretariaat@molencadzand.nl

WWW.MOLENCADZAND.NL

Molenadres: Zuidzandseweg 3, 4506 HC Cadzand

Molenaar en adviseur

I.J. (Sjaak) Herman

Kloosterstraat 16; 4524 BL Sluis; telefoon: 0117-461744; e-mail: ijherman@zeelandnet.nl

Bankrekeningen:

ABNAMRO:  NL28 ABNA 0543 6520 76 t.n.v. Stichting Molenbehoud West Zeeuwsch Vlaanderen

Rabobank: NL24 RABO 0177 8034 36 t.n.v. Stichting Molenbehoud West Zeeuwsch Vlaanderen

KvK nummer: 141110078