Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Naam instelling: Stichting Molenbehoud West Zeeuwsch Vlaanderen

Fiscaal nummer: RSIN nr.: 813544798

Correspondentie adres: Badhuisweg 30, 4506 BB, Cadzand

Doelstelling: De Stichting heeft ten doel instandhouding van molens staande in West Zeeuwsch Vlaanderen, hetzij door verkrijging van de molen en toebehoren in eigendom, in huur of gebruik, hetzij door steun aan rechthebbenden op dan wel bemiddeling bij instandhouding van aldaar staande molens.

Beleidsplan: Zorg dragen dat de molen in goede staat is, door middel van verkopen meel en activiteiten rond en in de molen

Bestuur:

J.M.C. (Jeroen) Mertens (voorzitter)

J.P. (Jaap) Vasseur (secretaris)

G.L.J. (Gerard) van Noort (penningmeester)

Activiteiten: meelverkoop op zondagmiddag en in de zomer op woensdagmiddag; rondleidingen met uitleg over de werking van de molen.

Beloningsbeleid: onbetaalde vrijwilligers.

Jaarverslag 2022

In het afgelopen jaar is alles weer langzaam op gang gekomen na de corona periode. Helaas hebben we eind 2022 moeten constateren dat de roeden van de molen hun technische levensduur hebben bereikt en vervangen moeten gaan worden. Hier zal in 2023 mee gestart worden. In 2022 hebben we vier streekproducten markten gehouden. Een werd er afgeblazen vanwege de zeer warme weersomstandigheden. De Cadzandse donderdag ging dit jaar wel door. De wafels werden goed verkocht en ook de streekproducten marklieden waren ook tevreden, maar er lijkt een dalende trend in bezoekers. Er was weer veel belangstelling en onze molenaar heeft weer veel kunnen vertellen over de molen activiteiten. Veel mensen bezochten de molen tijdens de wekelijkse dagen (zondag en woensdag – hoogseizoen). De inkomsten droegen bij aan de exploitatie van de molen. Zo werd de molenberg eind 2022 verhoogd en voorzien van nieuwe graszoden.

Voor het onderhoud van de molen is elk jaar weer veel geld nodig, met de opbrengsten van de streekproducten dagen en Rijkssubsidie en de bijdrage van Gemeente Sluis kunnen wij het molen letterlijk draaiende houden. Een molen kan niet leven zonder wind en wij niet zonder financiële ondersteuning, waar ook de vrienden van de Molen een bijdrage leveren.

Financieel Verslag 2022

Het onderhoud dit jaar was net als in 2021 rond de €11.000,-. Met het feit dat bekend is geworden dat de roeden vervangen moeten worden, is het teren van het staartwerk en de lange en korte spruit uitgesteld. Nu het project vervanging van de roeden is gestart, is er duidelijk een verandering van inkomsten en uitgaven te verwachten voor de jaren 2023 en 2024. De exploitatie (onderhoud) van de molen in het algemeen gaat door. Het is en blijft een van de verantwoordelijkheden om onze molen in goede staat te houden. Het bereiken van de technische levensduur van de roeden hadden we niet kunnen voorzien. Wij blijven tarwe malen (op een andere molen in de regio) en verkopen meel en bloem alles van biologische tarwe. Een Molen is een kostbaar bezit, maar er komt veel kijken om de molen draaiende te houden, ook als het niet waait.

Wij zijn blij met onze molenaar Sjaak, ook Marjolein (molenaar in opleiding) werkt mee, en onze secretaris Jaap Vasseur is in opleiding voor molenaar. Dat geeft moed voor de toekomst. Kom eens kijken op zondagmiddag.

ANBI
Stichting Molenbehoud West Zeeuwsch-Vlaanderen
Baten en Lasten Molen Cadzand
begroting rekening rekening
2023 2022 2021
BATEN
Openstellingen 1.500 1.807 1.375
Activiteiten 4.000 3.418 3.365
Subsidies 7.700 8.352 8.240
Verkopen 3.400 4.409 2.124
Overige Inkomsten 500 389 605
Totaal baten 17.100 18.375 15.709
LASTEN
Verzekeringen 1.820 1.617 1.447
Onderhoudskosten 10.500 10.589 10.854
Kosten Exploitatie 2.000 1.980 290
Afschrijvingen 1.100 1.100 1.100
Kosten Activiteiten 830 621 2.605
Algemene kosten 350 607 154
Overige kosten 500 903 467
Totaal lasten 17.100 17.417 16.918
Resultaat 0 958 -1.208

Heeft u vragen over onze Stichting laat het ons weten, ook staan wij open voor suggesties.