Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Naam instelling: Stichting Molenbehoud West Zeeuwsch-Vlaanderen

Fiscaal nummer: RSIN nr.: 813544798I

Correspondentie adres: Augusta de Witlaan 20, 4481 DN, Kloetinge

Doelstelling: De Stichting heeft ten doel instandhouding van molens staande in West Zeeuwsch-Vlaanderen, hetzij door verkrijging van de molen en toebehoren in eigendom, in huur of gebruik, hetzij door steun aan rechthebbenden op dan wel bemiddeling bij instandhouding van aldaar staande molens.

Beleidsplan: Zorg dragen dat de molen in goede staat is, door middel van verkopen meel en activiteiten rond en in de molen

Bestuur:

J.M.C. (Jeroen) Mertens (voorzitter)

J.P. (Jaap) Vasseur (secretaris)

G.L.J. (Gerard) van Noort (penningmeester)

Activiteiten: meelverkoop op zondagmiddag en in de zomer op woensdagmiddag; rondleidingen met uitleg over de werking van de molen.

Beloningsbeleid: onbetaalde vrijwilligers.

Jaarverslag 2020

Er is het afgelopen jaar was het rustig in onze molen. Het aantal bezoekers was door corona heel laag natuurlijk. We hielden geen streekproductenmarkten,  onze molen kunnen vertellen. De markten die wij als bestuur en gelukkig met assistentie hebben kunnen doen geven toch extra bijdrage voor de exploitatie. Jammer dat onze oven niet heeft gedraaid, want de ovenkoeken zijn niet te versmaden. Wij zoeken een bakker voor het nieuwe seizoen. Voor het onderhoud van een molen is veel geld nodig. Met de verkoop van streekproducten en Rijkssubsidie en Gemeente Subsidie worden inkomsten gerealiseerd. Op basis van de geregistreerde draaiuren wordt een zogenaamde draaipremie op basis van omwentelingen uitgekeerd. Draaipremie in 2018 was op basis van 209.015 omwentelingen en in 2017 waren dit 207.404 omwentelingen. Hiervoor geven de Gemeente en Provincie een bijdrage. Een molen leeft van de wind onze Stichting kan dat niet! Financiële ondersteuning is dan ook zeer welkom. Onze vrienden van de molen zijn lid van de stichting en dragen ook hun financiële steun bij.

Financieel Verslag 2020

Het onderhoud dit jaar was ruim € 14.000,00. De bliksembeveiliging is dit jaar weer gecontroleerd, De monumentenwacht heeft onze molen weer geïnspecteerd, diverse schilderwerkzaamheden uitgevoerd, remklep, het stropvangwiel gerepareerd en een nieuwe vang regelaar. Zo houden wij onze molen in goede staat, dit voorkomt restauraties. Wij malen tarwe op de molen en kunnen daarom biologisch meel en tarwe verkopen. Deze waren in 2018 hoger dan in 2017  Ook hadden enkele meevallers de openstellingen elke zondag was 20 % hoger, ook Rabo Clubkas bracht ruim € 450,00

Baten en Lasten Molen Cadzand  (bedragen in €)
begroting rekening rekening
2021 2020 2019
BATEN
Openstellingen 2.500 2.483 6.614
Activiteiten 2.000 0 2.737
Subsidies 8.000 8.432 11.467
Overige Inkomsten 750 606 2.420
Totaal baten 13.250 11.520 23.238
LASTEN
Verzekeringen 1.000 990 788
Onderhoudskosten 12.500 11.772 11.558
Kosten Exploitatie 750 581 469
Afschrijvingen 1.613 1.613 1.613
Kosten Activiteiten 1.000 1.210 1.262
Algemene kosten 750 140 2.033
Overige kosten 750 720 873
Totaal lasten 18.363 17.026 18.596