Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Naam instelling: Stichting Molenbehoud West Zeeuwsch Vlaanderen

Fiscaal nummer: RSIN nr.: 813544798

Correspondentie adres: Badhuisweg 30, 4506 BB, Cadzand

Doelstelling: De Stichting heeft ten doel instandhouding van molens staande in West Zeeuwsch Vlaanderen, hetzij door verkrijging van de molen en toebehoren in eigendom, in huur of gebruik, hetzij door steun aan rechthebbenden op dan wel bemiddeling bij instandhouding van aldaar staande molens.

Beleidsplan: Zorg dragen dat de molen in goede staat is, door middel van verkopen meel en activiteiten rond en in de molen

Bestuur:

J.M.C. (Jeroen) Mertens (voorzitter)

J.P. (Jaap) Vasseur (secretaris)

G.L.J. (Gerard) van Noort (penningmeester)

Activiteiten: meelverkoop op zondagmiddag en in de zomer op woensdagmiddag; rondleidingen met uitleg over de werking van de molen.

Beloningsbeleid: onbetaalde vrijwilligers.

Jaarverslag 2021

In het afgelopen jaar is alles weer langzaam op gang gekomen in de zomer maanden. Er waren weer bezoekers 784 waarvan 266 kinderen dus de belangstelling voor onze molen is er , ook na corona In 2020 waren dat er 43. We begonnen weer met 3 streekproductenmarkten de Cadzandse dag ging niet door. Soms zat het weer tegen maar onze wafels werden goed verkocht en ook de streekproducten marklieden waren ook tevreden, maar drukker was ook welkom. Er was weer belangstelling en onze molenaar heeft weer veel kunnen vertellen over de molen activiteiten. Deze markten die wij als bestuur en gelukkig met assistentie hebben kunnen doen heeft toch een belangrijke bijdrage geleverd aan de exploitatie. Jammer dat onze oven niet in gebruik is geweest, wij zoeken een bakker voor het nieuwe seizoen.

Voor het onderhoud van de molen is elk jaar weer veel geld nodig, met de opbrengsten van de streekproducten dagen en Rijkssubsidie en de bijdrage van Gemeente Sluis kunnen wij het molen letterlijk draaiende houden. Een molen kan niet leven zonder wind en wij niet zonder financiële ondersteuning, waar ook de vrienden van de Molen een bijdrage leveren.

Financieel Verslag 2021

Het onderhoud dit jaar was bijna €11.000,-. Het staartwerk moet in 2023 geteerd worden fokken ,zeilklampen ,schenkels en windpeljuw zijn opgeknapt. Door deze werkzaamheden blijft onze molen in goede staat, dit voorkomt restauraties. Wij malen tarwe op de molen en verkopen meel en bloem alles van biologische tarwe. Een Molen is een kostbaar bezit, maar er komt veel kijken om de molen draaiende te houden, ook als het niet waait.

Wij zijn blij met onze molenaar Sjaak, ook Marjolein (molenaar in opleiding) werkt mee, en onze secretaris Jaap Vasseur is in opleiding voor molenaar. Dat geeft moed voor de toekomst. Kom eens kijken op zondagmiddag.

Heeft u vragen over onze Stichting laat het ons weten, ook staan wij open voor suggesties.

Baten en Lasten Molen Cadzand  (bedragen in €)
begroting rekening rekening
2022 2021 2020
BATEN
Openstellingen 2.000 1.375 70
Activiteiten 6.000 5.489 0
Subsidies 8.500 8.240 8.432
Overige Inkomsten 750 605 608
Totaal baten 17.250 15.709 9.110
LASTEN
Verzekeringen 1.500 1.447 990
Onderhoudskosten 10.500 10.854 10.558
Kosten Exploitatie 750 290 581
Afschrijvingen 1.100 1.100 850
Kosten Activiteiten 2.000 2.605 2.095
Algemene kosten 650 154 140
Overige kosten 750 467 776
Totaal lasten 17.250 16.918 16.020