Naam instelling: St.Molenbehoud West Zeeuwsch-Vlaanderen

Fiscaal nummer: RSIN nr.: 813544798I

Adres: Molenwater 1- 206  4511 BN Breskens

Doelstelling: De Stichting heeft ten doel instandhouding van molens staande in West Zeeuwsch-Vlaanderen, hetzij door verkrijging van de molen en toebehoren in eigendom, in huur of gebruik, hetzij door steun aan rechthebbenden op dan wel bemiddeling bij instandhouding van aldaar staande molens.

Beleidsplan: Zorg dragen dat de molen in goede staat is.

Bestuur:  Voorzitter: J.M.C,Mertens       Secretaris:L.J.Luteijn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Penningmeester: G.L.J.van Noort                                                                                                                                                              

Activiteiten; 3x Streekptoducten markten, Dorpsfeest Cadzand, Monumenten- Molendagen.Openstellingen op zondagmiddag en in de zomer op woensdagmiddag

Kort verslag 2015

Aan en in de molen zijn er weer veel dingen gebeurd.

Nieuwe smeervloer, wanden zijn behandeld , scheuren aan de buitenkant geïnjecteerd en kleine reparaties. Totaal meer dan € 10.000,00

Met de subsidie van de Rijksdienst en een bijdrage van de Gemeente en de bijdrage van onze vrienden van de molen                                                     en onze eigen bijdrage komen wij heel ver.
Ook de Streekproductenmarkten, door de storm maar 3x, het Dorpsfeest en het openstellen van de molen terwijl onze molenaar uitleg geeft,
zijn mooie aanvullingen op de exploitatie van de molen.
Hiervan kopen we onze tarwe en betalen wij de andere exploitatie kosten, zoals verzekering, energie en belastingen zoals riool en waterschap.
Een Molen is een kostbaar bezit, maar er komt veel kijken om de molen draaiende te houden, ook als het niet waait.
Wij zijn blij met onze molenaar Sjaak, maar een assistent zoeken valt niet mee.

: Staat van Baten en Lasten.

Baten Begroting  2017  Rekening  2016 Rekening 2015
Openstellingen     5.000   5.867     5.394
Activiteiten     3.500   4.230     2.415
Subsidies     8.700   9.443     8.700
Overige Ink        750      765        919
Totaal Baten  1 7.950  20.305   17.428
Lasten

Verzekering

      750       734     1.011
Onderhoudsk   12.500   11.908    12.746
Exploitatie    1.750     1.743

    1.335

Afschrijving    1.613     1.613     1.613
Activiteiten    1.000     1.419        833
Algem Kosten       487        486        455
Overige Kost       600

       640

       490
Totaal Lasten  18.700   18.543   18.483
Resultaat     -750    1.763    -1.055
Balans